The Stout Family: Gwendolyn Stout Thompson, Claude James Stout, Jonothan Benjamin Stout, James Madison Stout, Jonothan Stout, and his father.